6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ theo quy định mới người dân cần biết

18:53 ngày 12/03/2024 - Thông tin thị trường
Luật đất đai sửa đổi đã được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 với nhiều sửa đổi, bổ sung. Vậy, theo quy định mới, sổ đỏ đã cấp sẽ bị thu hồi trong những trường hợp nào?
Theo Điều 152 Luật Đất đai sửa đổi quy định về việc đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp như sau:
 
2 trường hợp đính chính sổ đỏ
 
Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (còn gọi là Sổ đỏ) có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp:
 
- Có sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đính chính;
 
- Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được tổ chức đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận hoặc được thể hiện trong văn bản có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ theo quy định mới người dân cần biết
 
6 trường hợp sổ đỏ đã cấp sẽ bị thu hồi
 
Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:
 
(1) Khi Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong:
 
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
 
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
 
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
 
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp.
 
(2) Khi cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp;
 
(3) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 
(4) Khi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận;
 
(5) Khi Giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy;
 
(6) Trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.
 
Lưu ý: Việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở… đã cấp không thuộc các trường hợp nêu trên chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án về việc thi hành bản án, quyết định theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.
 
Theo nguồn: cafeland
0972 352 598