Mẫu căn hộ S2A - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

04:11 ngày 02/04/2024 - Thiết kế căn hộ
Mẫu thiết kế S2A - Bản vẽ này là ý tưởng thiết kế, việc bố trí tường ngăn và nội thất giúp định hướng không gian cho khách hàng, Bản vẽ triển khai theo thực tế TKBVTC được CĐT phê duyệt.

Thiết kế S2A - Mặt bằng tầng 1 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S2A - Mặt bằng tầng 1 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S2A - Mặt bằng tầng 2 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S2A - Mặt bằng tầng 2 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S2A - Mặt bằng tầng 3,4 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S2A - Mặt bằng tầng 3,4 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S2A - Mặt bằng áp mái - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S2A - Mặt bằng áp mái - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S2A - Mặt bằng mái - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S2A - Mặt bằng áp mái - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S2A - Mặt đứng chục B-A - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Tin Liên quan
0972 352 598