Mẫu căn hộ S1 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

12:13 ngày 31/03/2024 - Thiết kế căn hộ
Mẫu thiết kế S1 - Bản vẽ này là ý tưởng thiết kế, việc bố trí tường ngăn và nội thất giúp định hướng không gian cho khách hàng, Bản vẽ triển khai theo thực tế TKBVTC được CĐT phê duyệt.

Mẫu s1 liền kề đông dương đức thượng

Thiết kế S1 - Mặt bằng tầng 1 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

thiết kế mặt bằng tầng 2 mẫu s1 đông duong đức thượng

Thiết kế S1 - Mặt bằng tầng 2 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1 - Mặt bằng tầng 3,4 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1 - Mặt bằng tầng 3,4 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1 - Mặt bằng tầng áp mái - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1 - Mặt bằng tầng áp mái - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1 - Mặt bằng mái - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Thiết kế S1 - Mặt bằng mái - Liền kề Đông Dương Đức Thượng

Tin Liên quan
0972 352 598