Thiết kế căn hộ
Mẫu căn hộ S2A - Liền kề Đông Dương Đức Thượng
Mẫu căn hộ S2A - Liền kề Đông Dương Đức Thượng
Mẫu thiết kế S2A - Bản vẽ này là ý tưởng thiết kế, việc bố trí tường ngăn và nội thất giúp định hướng không gian cho khách hàng, Bản vẽ triển khai theo thực tế TKBVTC được CĐT phê duyệt.
Mẫu căn hộ S1M - Liền kề Đông Dương Đức Thượng
Mẫu căn hộ S1M - Liền kề Đông Dương Đức Thượng
Mẫu thiết kế S1M - Bản vẽ này là ý tưởng thiết kế, việc bố trí tường ngăn và nội thất giúp định hướng không gian cho khách hàng, Bản vẽ triển khai theo thực tế TKBVTC được CĐT phê duyệt.
Mẫu căn hộ S1 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng
Mẫu căn hộ S1 - Liền kề Đông Dương Đức Thượng
Mẫu thiết kế S1 - Bản vẽ này là ý tưởng thiết kế, việc bố trí tường ngăn và nội thất giúp định hướng không gian cho khách hàng, Bản vẽ triển khai theo thực tế TKBVTC được CĐT phê duyệt.
0972 352 598